Cara Anzalna dan ibunya menjaga dan membesarkan Eidrees agak berbeza, tetapi mereka sepakat dalam satu perkara, iaitu memberi nutrisi yang terbaik untuk Eidrees. Dengan susu Enfagrow A+ MindPro, Anzalna dan ibunya bersetuju bahawa Eidrees jarang sakit dan semakin pandai setiap hari!

#EnfagrowMY #TodayBuildsTomorrow #MindProMY #FewerSickDaysSharperMinds #GreatMumsThinkAlike