Article Temu Bual Eksklusif bersama Siew Ju Li, Pensyarah Kanan dan Pakar Psikologi