Temu Bual Eksklusif bersama Celeste Lau, Pengurus Dietetik di Pusat Rawatan Sunway